Témata bakalářských a diplomových prací

 • CCI pro PLC Rockwell
 • Generátor štítků
 • EDI KOMUNIKACE
 • ERD Diagramy
 • HTML Canvas Editor
 • Ganttův diagram
 • Požadavky zákazníků na mes projekty s využitím industry 4.0
 • HMI pro Beckhoff TwinCAT 3
 • TIA Portal oppeness – příklad pro vygenerování PLC  programu
 • Výkonnostní testy komunikačního kanálu OPC-UA pro PLC S7-15xx
 • Ověření funkce Simatic visualization architect
 • Aplikace pro komunikaci se simulací PLC v PLCSIM Advanced
 • Srovnání DCS systémů
 • Vytvoření dema pro představení knihovny APG (Advanced Process Graphics)
 • Vypracování projektu elektrických zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru
 • Návrh možností fyzikálního odměřování kolejového vozíku s ohledem na přesnost
 • Automatizace skleníku
 • Návrh obchodní platformy MES systému s prvky IoT
 • Využití Siemens MindSphere jako zdroj dat systému COMES
 • Vhodnost použití svařované konstrukce a konstrukce z Al profilů
Dana Vrbecká

Zaujali jsme Tě?

Kontaktuj nás!

Bc. Dana Vrbecká
kariera@compas.cz
+420 731 641 530

COMPAS automatizace, spol. s r.o.
Nádražní 610/26
59101 Žďár nad Sázavou

Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeného u Krajského soudu v Brně v oddílu C, vložka 9408